A PCT Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. gazdasági és marketing tevékenységének elősegítése érdekében, regisztrált felhasználóiról, meglévő ügyfeleiről, érdeklődőiről, honlapjának látogatóiról, illetve tevékenységével kapcsolatban álló jogi- és/vagy magánszemélyekről adatokat kezel. Az adatkezelés jogszabályi megfelelősége érdekében a gyűjtött adatokat csak meghatározott minőségben, konkrét üzleti célokra, illetve tevékenységének, hatékonyságának ellenőrzésére szolgáló statisztikák készítésére használja fel a hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelően.

Nyilatkozatunk elkészítésénél az alábbi törvények előírásait vettük figyelembe:
• 1995. évi CXIX törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakáscímadatok kezeléséről
• 2008. évi XLVIII törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
• 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Tájékoztatjuk Önt, hogy személyes adatait a PCT Kft. csak termékforgalmazási tevékenységéhez szükséges ajánlati listák összeállítására, valamint a szemináriumokra, továbbképzésekre jelentkezéshez használja fel, azt harmadik személynek ki nem adja.

A PCT Kft. kötelezi magát arra, hogy bármilyen adatot, vagy más személyes információt csak törvényes forrásból szerez be és ezen adatokat csak etikus célokra, a törvényi szabályozásoknak megfelelően tárol. Adatait addig használjuk fel folyamatosan, amíg Ön nem kéri azok törlését nyilvántartásunkból.
A PCT Kft. kijelenti, hogy a gyűjtött és tárolt adatokat harmadik fél számára nem teszi hozzáférhetővé.

A PCT Kft. nem kér, és nem tárol olyan adatokat, amelyek az Ön vagy mások vallására, politikai véleményére, bőrszínére, származására, egészségi állapotára, esetleges büntetett előéletre és szexuális hovatartozására vonatkozik. Amennyiben valamilyen forrásból ezt valaki közli, az adatot az nem rögzíti és nem dolgozza fel az információt.

A PCT Kft. jogosult az adatvédelmi elvek megváltoztatására, amennyiben a fent említett törvények vagy ajánlások megváltoznak, illetve az adatgyűjtés során új szempontok merülnek fel. Ezt minden esetben indokolnia kell, és értesítenie a felhasználót a változás tényéről, annak pontos megfogalmazásairól és időpontjáról.

A PCT Kft. mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelme érdekében. Honlapunk legtöbb oldalát úgy látogathatja meg, hogy nem kell megadnia magáról semmiféle információt. Bizonyos szolgáltatások biztosításához azonban szükség van regisztrációra és ily módon a felhasználó azonosítására. A regisztráció során keletkező információkat a legna-gyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

A személyes adatok felhasználása
Személyes adataira elsősorban az alábbiak miatt van szükség:
Ajánlatkéréshez, mivel ez alapján az információ alapján tudjuk Önnel felvenni a kapcsolatot és ajánlatot adni a megrendelni kívánt termékekre.
Szemináriumok, továbbképzések, kiállítások szervezése során, mivel csak így tudjuk értesíteni Önt azok szervezésével kapcsolatos információkról.
Külön értesítés nélkül a PCT Kft. csak a törvényben előírt esetekben adhatja ki az Ön személyes adatait, illetve akkor, ha jóhiszeműen meggyőződött arról, hogy az információ a kö-vetkezőkhöz szükséges:
a) a megfelelő jogszabály rendelkezései így kívánják, vagy a PCT Kft-vel, illetve a webhellyel kapcsolatos jogi eljáráshoz szükségeltetik
b) a PCT Kft-hez és annak webhelyeihez fűződő jogok vagy tulajdon megvédése érdekében, és
c) abban a sürgős esetben, ha meg kell védeni a PCT Kft. felhasználói, webhelyei adatait.

Hozzáférés a személyes adatokhoz
A PCT Kft. lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy bármikor ellenőrizzék azt, hogy személyes adataik kezelése megfelel-e az adatvédelmi törvény előírásainak.
Biztosítjuk a lehetőséget arra, hogy Ön, a régebben megadott személyes adatait megtekinthesse, módosíthassa illetve töröltethesse.

A személyes adatok védelme
A PCT Kft. szigorú elvek szerint védi a felhasználók személyes adatait, és teljes mértékben az adatvédelmi törvény előírásai szerint jár el. Számos különféle biztonsági technológiát és eljárást alkalmaz a személyes adatok illetéktelen hozzáférésének, felhasználásának vagy közzétételének megakadályozására.

Az adatvédelmi elvekkel, eljárásokkal kapcsolatban felmerülő további kérdések, javaslatok ügyében kérjük, írjon a pct@pct.hu email címre.


Nagy Iván
ügyvezető
A PCT Kft. adatvédelmi nyilatkozata
PCT Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
H-9200 Mosonmagyaróvár, Juhar utca 10.
Tel: +36 96 237 199
mail: pct@pct.hu
Copyright PCT Kft. 2022 Minden jog fenntartva Adatvédelmi nyilatkozat
Particle Characterisation Techniques
Cégünkről
Elérhetőség
E-mail